A

Ambicióznosť

D

Dôvera

Č

Čestnosť

T

Tolerancia
Nový názov
Zdieľať