V

Vízia

D

Dôvera

S

Sloboda

J

Jednota

E

Efektivita
Nový názov
Zdieľať