V

Vízia

I

Invenčnosť

S

Služba

E

Erudícia

S

Solidarita
Nový názov
Zdieľať