S

Solidarita

A

Ambicióznosť

S

Služba

Č

Čestnosť
Nový názov
Zdieľať